O firmie Oferta Cennik Kontakt

OFERTA

Zakres oferowanych usług dostosowujemy do oczekiwań klienta.

Oferta biura obejmuje:

ü  kompleksowe prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa,

ü prowadzenie  kadr i płac pracowników (przygotowywanie umów, prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac, sporządzanie informacji rocznej o uzyskanych dochodach),

ü rozliczenia z ZUS(sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych droga elektroniczną)

ü sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT, VAT/UE,

ü sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych(umowa zlecenie, umowa o dzieło),

ü roczne rozliczenia podatkowe  PIT-36/ PIT-37

ü rozliczenia dochodów osiąganych poza granicami kraju,

ü zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym,

ü pomoc oraz doradztwo  przy rejestracji działalności gospodarczej,

ü wyprowadzanie zaległości podatkowych oraz ZUS,

ü rozliczanie dofinansowań do zatrudnionych osób niepełnosprawnych

dla ZPCh oraz tzw. „otwartego rynku”.